KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Marcin Kasendra
Komornik Sądowy Marcin Kasendra - Wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o egzekucję innych należności
Wniosek o egzekucję należności alimentacyjnych
Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów
Wniosek uniwersalny
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie alimentacyjnej
Oświadczenie dłużnika w trybie art. 801 kpc
Wykaz majątku (w trybie art. 913 kpc)
Wniosek o umorzenie alimentów
Wniosek egzekucyjny (według rozp. z dnia 11.12.2018, Dz.U. poz.2307)
Tel/Fax: +48 62 735 10 23
E-mail: ostrow1@komornik.pl
PKO Bank Polski: 60 10202267 0000 4102 0035 5271
adres ePUAP (zbiegi): /KS_Marcin_Kasendra/ezbiegi
e-Sąd ID: 121
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Kasendra
Al. Powstańców Wielkopolskich 10
63-400 Ostrów WIelkopolski
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz.15:15
Komornik przyjmuje w każdy poniedziałek
od godz. 9:00 do godz. 15:00