KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Marcin Kasendra
Właściwość terytorialna
Wierzyciel składając do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji poza obszarem jego rewiru komorniczego, winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (bądź zawrzeć w treści wniosku) oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika, np. "Oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika w oparciu o uprawienie zawarte w art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik sądowy Marcin Kasendra prowadzi egzekucję wyłącznie z nieruchomości położonych w obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Odolanów,  Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Sieroszewice, Gmina Przygodzice, Gmina Sośnie.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Tel/Fax: +48 62 735 10 23
E-mail: ostrow1@komornik.pl
PKO Bank Polski: 60 10202267 0000 4102 0035 5271
adres ePUAP (zbiegi): /KS_Marcin_Kasendra/ezbiegi
e-Sąd ID: 121
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Kasendra
Al. Powstańców Wielkopolskich 10
63-400 Ostrów WIelkopolski
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz.15:15
Komornik przyjmuje w każdy poniedziałek
od godz. 9:00 do godz. 15:00