KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Marcin Kasendra
Komornik Sądowy Marcin Kasendrai - Metody działania

Nasza kancelaria korzysta z systemów informatycznych takich jak:Metody działania
CEPiK2
- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
OGNIVO
- zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika
EPU
ZUS PUE
- Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
- Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
CBDKW
- Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
EPUAP
- Platforma eletronicznej wymiany dokumentów pomiędzy urzędami
CPD
- Elektroniczne zapytania do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Tel/Fax: +48 62 735 10 23
E-mail: ostrow1@komornik.pl
PKO Bank Polski: 60 10202267 0000 4102 0035 5271
adres ePUAP (zbiegi): /KS_Marcin_Kasendra/ezbiegi
e-Sąd ID: 121
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Kasendra
Al. Powstańców Wielkopolskich 10
63-400 Ostrów WIelkopolski
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz.15:15
Komornik przyjmuje w każdy poniedziałek
od godz. 9:00 do godz. 15:00